Osmanlica Dergi عثمانلیجه
Kültür, Tarih, Düşünce ve Çeviri Hakkında E-Yayın...
Lügat

>>>Hüsn-i Hatt Yazı Çeşitleri            Tarih: 21.11.2014
Aklâm-ı Sitte: Aklâm-i sitte; sülüs-nesih, muhakkak-reyhânî, tevkî-rik’a şeklinde birbirine tabi ikili guruplar halinde…
>>>Osmanlıca'nın Gelişimi -2            Tarih: 18.11.2014
Tarihî Türkiye Türkçesi adını da verdiğimiz Osmanlı Türkçesi ilk devir eserlerinde; Türkî, Lisân-ı Türkî ve Türkmence olarak adlandırılır. Cevdet Paşa ve Fuad Paşa…
>>>Transkripsiyon            Tarih: 18.11.2014
Transkripsiyonda amaç, metnin ilk alfabede yer alan özelliklerinin aynıyla ikinci alfabeye de aktarılmasıdır…
Ve Küllün fî Felekin Yesbehûn Ve Küllün fî Felekin Yesbehûn
Ve Küllün fî Felekin Yesbehûn
16. Yüzyıl Osmanlı Ekonomisinde Piyasanın Karşıtı Pazar 16. Yüzyıl Osmanlı Ekonomisinde Piyasanın Karşıtı Pazar
Hasan Fatih YILMAZ'ın Ötüken Neşriyat tarafından yayımı gerçekleştirilen eseri...
>>>Mehmed Vahideddin Tarafından Verilen Nişana Dair Berat   (Belge Çevirisi)             Tarih: 18.11.2014
Nişanlara dair verilen beratlara bir örnek...
>>>Sicill-i Ahvâl Defteri-Salih Hayri Efendi   (Belge Çevirisi)             Tarih: 18.11.2014
Bu sayfada yer alan belge Başbakanlık Osmanlı Arşivi fonlarından DH.SAİD.d kodlu; Dahiliye Nezareti Sicill-i Ahval İdaresine aid bir defter örneğidir.
Copyright © 2014 HAFY Bilişim www.osmanlica.gen.tr
Anasayfa | Yazılar | Galeri | Yayın | Çeviri | Sözlük | İletişim