Osmanlıca Çeviri Sitesi
Anasayfa | Yazılar | Galeri | Yayın | Çeviri | Sözlük | İletişim
Osmanlıca Transkripsiyon Usûlleri: Tam Transkripsiyon Usûlü 16.11.2015
Transkripsiyon, bir dildeki metnin başka bir alfabe kullanılarak yazıya geçirilmesidir. Bu bağlamda Osmanlıca Transkripsiyon dediğimizde kast ettiğimiz şey; zaten Türkçe olan Osmanlıca
Osmanlıca Transkripsiyonda (Çeviri) Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar -1 9.11.2015
Osmanlıca transkripsiyon, amacına göre bir takım usul ve kaidelerle yürütülebilir. Bu usul ve kaideler...
Hukuk Metni Olarak Osmanlı Ahkâm Defterleri Hüküm Sadeleştirme Örneği... 9.11.2015
Koyulhisar Kazası Kadı Vekili'ne hüküm ki;
Hüsn-i Hatt Yazı Çeşitleri 21.11.2014
Aklâm-ı Sitte: Aklâm-ı sitte; sülüs-nesih, muhakkak-reyhânî, tevkî-rik’a şeklinde birbirine tabi ikili gruplar halinde…
Atina Pazarı-Edward Dodwell
Atina Pazarı-Edward Dodwell 23.11.2014
Avrupalı Ressam Edward Dodwell'in 1821 Tarihli Yunanistan Gezisinden Derlediği...
Program Tanıtımı: Çevirmen (Transkripsiyon Yardımcı Aracı)
Program Tanıtımı: Çevirmen (Transkripsiyon Yardımcı Aracı) 12.11.2015
15 yıla yayılan deneyimler üzerinde yapılan gözlemlerin sonucu olarak bu ihtiyaçların giderilmesine imkan sağlamak üzere HAFY
>>>Osmanlıca Belge Tam Transkripsiyon Usûlü Örneği
Osmanlıca Belge Tam Transkripsiyon Usûlü Örneği (Belge Çevirisi) --- 16.11.2015
Kıbrıs Cezîresi evkâf-ı şerîfesinin bir müddetten beri hilâf-ı şerʻ-i şerîf ve mugâyir-i nizâm-ı münîf idâre ve istiʻmâl olunmasından dolayı Evkâf Muhâsebecisi ve Osmanlı Murahhası bulunan Ahmed Hulusi Efendi
>>>Mehmed Vahideddin Tarafından Verilen Nişana Dair Berat
Mehmed Vahideddin Tarafından Verilen Nişana Dair Berat (Belge Çevirisi) --- 18.11.2014
Nişanlara dair verilen beratlara bir örnek