Osmanlıca Yazılar
Anasayfa | Makale | Galeri | Yayın | Çeviri | İletişim
Osmanlıca Çeviri (Transkripsiyon) Usûllerinden Olan Tam Transkripsiyon Usûlüne Dair Bazı İzah ve Çeviri Örnekleri Hakkında…
Osmanlıca Çeviri (Transkripsiyon) Usûlleri: Tam Transkripsiyon Usûlü

Osmanlıca Transkripsiyon Usûlleri: Tam Transkripsiyon Usûlü

 Transkripsiyon, bir dildeki metnin başka bir alfabe kullanılarak yazıya geçirilmesidir. Bu bağlamda Osmanlıca Transkripsiyon dediğimizde kast ettiğimiz şey; zaten Türkçe olan Osmanlıca(Eski Türkçe) metinlerin yazıldıkları dönemlerde kullanılan Arap Elifbâsıyla değil de günümüzde kullanılan Latin Alfabesiyle yazıya geçirilmesidir. Bu konuda daha detaylı bilgi için Transkripsiyon başlıklı yazımıza müracaat edebilirsiniz.
Tam Transkripsiyon Usûlü: Bu usulde esas olan, yazıda kullandığımız, (ع) ayn, (ء) hemze harflerini, ve ses uzatma/inceltme işaretlerini her defasında kullanmaktır.
 Bu durumda ayn harfine karşılık (‘); hemze harfine karşılık (’) işareti kullanılmak suretiyle transkripsiyon uygulanır. İcab eden sesli harflerde de "^" işareti kullanılır. Böylece telaffuz edilen seslerden hemen hepsi yazıda işaretlenmiş olur.
 Bu usule ilişkin bir çeviri örneğini Osmanlıca Belge Tam Transkripsiyon Usûlü Örneği sayfamızda bulabilirsiniz.